O sobie

Ekspert z zakresu pozyskiwania, zarządzania i rozliczania projektów unijnych. Autorka szeregu konferencji z zakresu optymalizacji projektu, prelegentka szkoleń i webinariów. Brała udział w komisjach oceny projektu. W trakcie kariery pozyskała ponad 250 milionów dofinansowania dla ponad czterdziestu przedsiębiorców.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w budowaniu strategii rozwoju firm opartych o wykorzystanie środków zewnętrznych. Magister ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Obecnie jest „wolnym strzelcem”.

Od ponad 15 lat pomaga przedsiębiorcom realizować ich „biznesowe projekty marzeń”. Ocenia ryzyko inwestycji, opracowuję strategię działania, oceniam szanse powodzenia przedsięwzięcia. Obecnie pracuję nad projektami B+R oraz wdrażaniem innowacji.